top of page

Veiligheid van 

Binnenuit

Veiligheid is de fundatie voor excellente bedrijfsprestaties.

Veiligheid is sinds het begin van de vorige eeuw sterk verbeterd. Het aantal ongevallen, en ziektegevallen, op de werkvloer, is echter sinds de laatste jaren weer aan het stijgen. Maar ondanks die constatering was dat niet wat mij in 2013 raakte.

Spierballen.jpg

Vanaf de start van mijn werkend bestaan stond veiligheid hoog op de agenda. Echter als gevolg van een gebeurtenis in 2013 (uiteraard met een aanloop die al een tijdje daarvoor was begonnen) heeft het mijn visie op veiligheid radicaal veranderd. Er is een vernieuwde aanpak van omgaan met risico’s nodig. Veiligheid van Binnenuit betekent veiligheid vanuit intrinsieke motivatie en met beleid dat is geïntegreerd in het bedrijfsbeleid.

Na mijn pijnlijke ervaringen in 2013 ben ik gaan spitten wat de mogelijkheden zijn om veiligheid te verbeteren. In ‘Veiligheid van Binnenuit’ reik ik handvatten aan om beter om te gaan met risico’s. Het wordt duidelijk dat veiligheid geen ‘zorg’-dossier is (regels, wetgeving, en zo niet dan ‘volgen er boetes!’), maar dat het een kracht is. Het kritische belang van Leiderschap wordt uiteengezet. Maar ook hoe we de veiligheidsprestaties beter kunnen monitoren zodat ze een zinvolle indicatie geven over hoe we presteren in plaats het louter kijken naar het aantal ongevallen dat heeft plaatsgevonden en hoeveel missers er blijken te hebben plaatsgevonden na het uitvoeren van audits. Maar we dienen ook voorzichtig te zijn met die indicatoren. Ze geven vaak een verkeerde indicatie van de prestaties!

Hoe kan veilig gedrag aangewakkerd worden? Hoe belangrijk is de bedrijfscultuur voor veiligheid zoals psychologische veiligheid en betrokkenheid van de mensen die het werk daadwerkelijk verrichten? Waar dienen we de focus op te richten? 

Handen_Op_Elkaar.jpg

Dáár waar het er echt toe doet in plaats van schieten met hagel. Meer bereiken met minder werk. En hoe past de rol van de HSE-adviseur in deze nieuwe aanpak?

Veiligheid van Binnenuit is geen nieuw ‘managementsysteem’ maar reikt inzichten aan hoe collectief en individueel de veiligheid op een hoger niveau kan worden gebracht en een ‘kracht’ zal blijken te zijn in plaats van een lastig en kostbaar bedrijfsonderdeel.

Conclusie

'Veiligheid van Binnenuit' zoomt in op - anders dan vele bestaande inzichten - het verbeteren van de veiligheid zonder dat dat gepaard hoeft te gaan met investeringen, extra medewerkers en hogere kosten, en tegelijk een positief effect sorteert op de andere bedrijfsonderdelen (kwaliteit, productiviteit, uptime, onderhoud, etc.).

bottom of page