top of page
  • rhmkrete

Focus op waar het 'echt' om gaat

De mensen die bekend zijn met veiligheidskennis zijn ook bekend met de Piramide van Heinrich. We leren daarmee dat de verhoudingen tussen de verschillende typen ongevallen van de Piramide gelijk blijven. Dat zou resulteren in minder zware en dodelijke ongevallen als we eraan werken om ook het aantal ‘near misses’ te reduceren.

Deze aanpak heeft lang gewerkt om daadwerkelijk tot die resultaten te komen. Maar er is een ‘maar’. Door onze aandacht te richten op ‘futiliteiten’, krijgen de hoog potentiële noodzakelijke situaties niet de aandacht die ze eigenlijk verdienen omdat er te veel vertroebeling plaatsvindt.

Wij zijn jarenlang gehersenspoeld om te leren van incidenten, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties. En we zijn er massaal opgedoken en daardoor hebben we inderdaad het aantal onveilige situaties en handelingen teruggebracht. Het totaalaantal ongevallen is jarenlang teruggedrongen, maar zoals ik in ook uiteengezet heb in mijn boek #veiligheidvanbinnenuit is het aantal zware ongevallen sinds een aantal jaren zelfs weer aan het toenemen.


Waarom?

We focussen ons te veel op triviale issues in plaats van op de high potential issues! Er is een mega-verschil tussen het focussen op het reduceren van de kans dat iemand struikelt in vergelijking met situaties waar mensen sterven, ongeneeslijk ziek worden of blijvend letsel oplopen.

Safety That Kills You (#STKY) oftewel "stikkie" safety is waar we ons op zouden moeten focussen. Veiligheid die gaat over het risico op overlijden, op ongeneeslijk ziek worden (voornamelijk als gevolg van blootstelling) en op zwaar en/of blijvend letsel. Dát zijn de gevolgen die we echt willen voorkomen. Dáár dient de aandacht naar toe te gaan.Bovenstaand is een citaat uit mijn boek #veiligheidvanbinnenuit.


Nu heb ik recentelijk het prachtige werk van #CarstenBusch gelezen: "Preventing Industrial Accidents - Reappraising H.W. Heinrich - More than Triangles and Dominoes". En daaruit komt de geciteerde bovenstaande stellingname ook helder naar voren en ook door meerdere veiligheidskundigen:

Het aantal ongevallen op de werkplek is sterk afgenomen, het aantal ernstige verwondingen en dodelijke incidenten (SIF) vertoont een veel langzamere daling [...]
Incidenten met een potentieel voor ernstig letsel en dodelijke afloop hebben verschillende onderliggende oorzaken en contextuele factoren die ertoe leiden. Daarom is het noodzakelijk om te focussen op SIF-precursoren in plaats van op kleine incidenten zoals uitglijden, struikelen en vallen [...].
Als gevolg hiervan zijn onze frequentiepercentages veel meer verlaagd dan onze ernstpercentages [...].
We moeten onderscheid maken tussen scenario's die kunnen leiden tot grote rampen en scenario's die nooit verder kunnen komen dan kleine ongemakken".

Prachtige bevestiging.


Laten we focussen op wat werkelijk willen voorkomen: en dan is het voorkomen van zwaar/blijvend letsel, ziekte en dodelijke ongevallen.


Comments


bottom of page