top of page
  • rhmkrete

Veiligheid met een brede blik

In zijn subtitel op LinkedIn geeft hij aan een villesoof, docent en #veiliggeit te zijn. Jos Villevoye is een veiligheidskundige met een bijzondere kijk op het vakgebied veiligheid. Iemand die dingen vindt zonder te zoeken. Hij schreef twee boeken ("Fantastisch Veilig" en "Old School Safety") waar we het in deze podcast o.a. over hebben. Een derde boek is in ontwikkeling. Jos plaatst aardig wat kanttekeningen bij het woord #realisme en vindt twijfelen een belangrijke vaardigheid. Voor de luisteraars die de in de podcast besproken boektitels die Jos aanbeveelt niet gemakkelijk meekrijgen hierbij nogmaals: Jos beveelt de "De Drunkard's Walk" van Leonard Mlodinow, "Obliquity" van John Kay en "The Power of intuition" van Gary Klein aan om te lezen. Een bijzondere man om via deze podcast wat beter te leren kennen.

Comments


bottom of page