top of page

Waar Safety Leadership toe kan leiden. Een podcast met Peter Butz

"Mission first, safety always” is al vele jaren een motto binnen de Luchtmacht. Het illustreert de spanning tussen de opdracht voor Defensie en de veiligheid voor het eigen personeel. Het werk bestaat uit operationele, veelal risicovolle missies en het trainen daarvoor, juist voor die situaties dat het nodig is en waarin Defensie doorgaat waar anderen stoppen. Daarom is het motto kenmerkend voor geheel Defensie. Een vanzelfsprekendheid voor Peter Butz, die jarenlang werkte bij de Koninklijke Luchtmacht en later op het ministerie van Defensie in de Den Haag. De crux is echter het continu nadenken over en afwegen van risico’s. Niet alleen tijdens missies, maar ook bij oefeningen en natuurlijk de dagelijkse “vredeswerkzaamheden”. Afhankelijk van de situatie en noodzaak, maak je andere keuzes.

Vanaf 2018 heeft Defensie erg veel energie gestopt in het verhogen van de fysieke en sociale veiligheid en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De politieke en ambtelijke top zorgde voor de noodzakelijke impulsen op beleidsniveau, maar ook op het uitvoerende niveau was een verandering nodig. Daar worden de risico’s tenslotte merkbaar. Voor de commandanten op dat niveau wordt vanaf 2016 de Safety Leadership Course gegeven om hen te helpen bij het invullen van hun verantwoordelijkheid. Peter Butz heeft deze cursus mede ontwikkeld en vele jaren gedoceerd. Met trots vertelt hij over deze ontwikkeling en waar het toe heeft geleid. Vandaag de dag adviseert en doceert hij in het programma ‘Veiligheid voor managers’. Een mooi gesprek.Comments


bottom of page