top of page

Mindfulness & Safety


Ik ben erg enthousiast over mindfulness, simpelweg omdat ik meer aanwezig ben bij wat er op dit moment gebeurt. Hoewel nogal voor de hand liggend, heb ik nooit een verband gezien tussen aandacht en #veiligheid. Totdat ik het volgende las in Brainsafe 2.0 van Gerd-Jan Frijters wat logisch is:


Mindfulness is een vorm van meditatie waarbij je focust op de mentale en fysieke sensaties van het moment zelf. In bredere zin is mindfulness een levenshouding waarin zowel negatieve als positieve ervaringen worden geaccepteerd. Laat oordelen los, wees geduldig, bekijk uw overtuigingen kritisch, vertrouwen en zelfacceptatie.

Hierdoor leren medewerkers bijvoorbeeld om een ​​taak rustiger en met meer aandacht uit te voeren, de werkplek met een perifere blik te bekijken, een zekere zachtheid in communicatie en dialoog te oefenen en taken één voor één uit te voeren. Regelmatig oefenen leidt tot een meer geconcentreerde werkhouding en minder afleiding. Het verbetert de kwaliteit van aandacht, stabiliteit, controle en efficiëntie. Werknemer is zich meer #bewust van een taak. #Mindfulness leidt tot minder negatieve emotionele stoornissen, zoals stress, angst en depressie, en de werknemer is positiever over zijn welzijn en meer tevreden met het leven. Reacties op conflicten en spanningen zijn constructiever. Het versterkt het saamhorigheidsgevoel en met name het #veiligheidsgedrag rond participatie zoals het melden van onveilige situaties of het aanspreken van een collega wordt versterkt. Het verhoogt de #intrinsiekemotivatie. Werknemer zal van nature #veiligergedrag vertonen.

Comments


bottom of page