top of page
  • rhmkrete

Veiligheid is een kracht; geen last

Een sectie uit hoofdstuk 4 van mijn boek "Veiligheid van Binnenuit"Productiviteit versus Veiligheid


Wat heb ik geleerd en wat ben ik anders gaan doen als gevolg van mijn eigen, pijnlijke, ervaringen? Veel, maar één ding zag ik als een absoluut cruciale en noodzakelijke wijziging: ik realiseerde me dat #productiviteit en #veiligheid qua beweging tegengestelde krachten zijn. Wil je bereiken dat #risico’s beheerst worden, dan dien je bij íedere taak de risico’s onder ogen te zien en beide krachten te beoordelen. Dat vraagt om aandacht voor risico’s bij alle werkzaamheden.


Veiligheid integreren


Dáár zit de crux: Veiligheid wordt té veel, té vaak als iets ‘aparts’ beschouwd. Het staat vaak buiten de normale aandacht, buiten de the-day-to-day-business. Het krijgt weliswaar bij veel organisaties best wel aandacht, maar het staat ernaast, het staat buiten de dagelijkse activiteiten. Los, niet geïntegreerd.

Daar zit het probleem. We moeten veiligheid opnieuw scheppen, iedere dag, ieder uur en iedere minuut opnieuw: keer op keer. Veiligheid is dynamisch, het is continu in beweging. Want situaties en condities veranderen, ondanks goede voorbereidingen, voortdurend. Dat dynamische, die continue veranderingen, situaties die in de voorbereidingen niet gezien werden of niet gezien konden worden, vereisen een mindset die zich daar bewust van is. Veiligheid behoort dus niet enkel aan bod te komen tijdens de wekelijkse MT-vergadering of in de ochtend tijdens het ochtendgebed of dagstartoverleg, het vraagt contiNU de aandacht!

For safety is not a gadget but a state of mind ~ Eleanor Everet

Er wordt té gemakkelijk gedacht dat als er dagelijks maar een paar keer ‘Werk veilig en let op!’ wordt geroepen, dat iedereen dan wakker is en veilig werkt. Maar dat is niet zo. Dat zijn geen maatregelen. Dat is betuttelen. Het geeft wel aan dat je het belangrijk vindt dat er geen ongelukken gebeuren, maar niet hoe dat dient te gebeuren.


Wat nodig is, is dat alle betrokken, dus alle stakeholders, ervan doordrongen en overtuigd dienen te zijn dat commerciële waarden alleen zinvol zijn als er continu een balans bestaat met duurzame waarden zoals veiligheid en kwaliteit.


Wijlen #JensRasmussen, een gerenommeerde Deense veiligheidskundige, maakte een plaatje die het krachtenspel briljant illustreert:


Als werkdruk en winstbelang, commerciële belangen dus, niet in #balans zijn met de aandacht voor veiligheid, waardoor die in de verdrukking komt, dan gaat het mis.


Een van de vele interessante onderdelen uit The 7 Habits of Highly Effective People van #StevenCovey is de P/PC-balans. Als er alleen tijd is voor productie (P) en niet voor productiecapaciteit (PC) zoals hij dat betitelt (kennis, opleiding, verbeteringen, kwaliteit, veiligheid) dan gaat dat na verloop van tijd ten koste van de productie. In mijn verhaal zou PC staan voor Veiligheid. Zo’n organisatie pleegt roofbouw op zichzelf en zoals Covey het pakkend uitlegt: ‘De zaag wordt bot…’. Het is daarom essentieel om focus te hebben voor manieren om die PC te versterken: de zaag schérp houden.


Kijk: en nu worden het spieren!


Comments


bottom of page